Tarief

De hoogte van het tarief dat ik hanteer is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vereiste specifieke deskundigheid en de spoedeisendheid van de zaak. Voor maatschappelijke organisaties hanteer ik een aangepast tarief. Ook in het algemeen liggen mijn tarieven (soms beduidend) onder die van andere kantoren. Dit is onder meer mogelijk omdat ik als klein kantoor minder kosten maak.

Als ik een zaak aanneem maak ik tevoren een zo goed mogelijke, realistische inschatting van mijn werkzaamheden.

Bij complexe zaken faseer ik, indien mogelijk, de werkzaamheden en maak voor de eerste fase een begroting. Inzet in vervolgfasen hangt vaak af van het resultaat dat in eerste instantie wordt bereikt.

Ik bespreek gedurende een zaak met de betrokken cliënt telkens de verschillende opties (“doorgaan, schikken of stoppen”) op basis van een professionele inschatting van de kans op succes.